everywhere...

Megisto

Megisto (Maksimalni) espresso za Maksimalno uživanje, sada i u Vašem okruženju. 

 

Došlo je vreme da uživate u visokokvalitetnom espressu kod kuće ili na poslu, uz pomoć aparata za espresso Megisto koje kompanija Coffeebrands nudi po povlašćenoj ceni!

Coffeebrands poluprofesionalni aparat za espresso

 Vrećice  Megisto espresso

Megisto

Coffeebrands mikser za mleko 

Coffeebrands aparat za espresso za upotrebu kod kuće ili na poslu

18x7gr za upotrebu u aparatima espresso sa sistemom E.S.E. (easy serving espresso)

Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto. 

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

 Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto.

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

Za pravljenje tople i hladne mlečne pene

 

Home

 

&

 

Office

 

Za pravljenje tople i hladne mlečne pene

 Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto.

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto. 

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

18x7gr za upotrebu u aparatima espresso sa sistemom E.S.E. (easy serving espresso)

Office

 Home

&

everywhere...

everywhere...

Za pravljenje tople i hladne mlečne pene

 Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto.

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

Kompatibilan sa vrećicama kafe Megisto. 

Pogodan za sistem E.S.E. (easy serving espresso)

18x7gr za upotrebu u aparatima espresso sa sistemom E.S.E. (easy serving espresso)

Coffeebrands mikser za mleko 

Coffeebrands aparat za espresso za upotrebu kod kuće ili na poslu

Coffeebrands poluprofesionalni aparat za espresso

Vrećice Megisto espresso

Enter your text here

Enter your text here